Denna sida uppdateras inte längre.

eduskunta
Riksdagshuset, arkitektbyrå Borg-Sirén-Åberg. Arkivverket.

Nationella digitala bibliotekets långtidsbevaring bevarar digitaliserade kulturarvsmaterial och material som från början är digitala även för kommande generationer. Syftet med långtidsbevaringen är inte att enbart bevara bits, som det elektroniska materialet består av, utan att också möjliggöra att materialet är begripligt i framtiden. Detta möjliggör lätt och flexibel användning av materialen för väldigt olika ändamål även i framtiden.

Inom projektet Det nationella digitala bibliotek (NDB) planeras och genomförs den centraliserade lösningen för långtidsbevaring (LBD) av digitala kulturarvsmaterial och en tjänst för långsiktigt digitalt bevarande av bibliotekens, arkivens och museernas digitala material (NDB-LDB-tjänsten). It-centret för vetenskap CSC ansvarar för LBD-lösningen och NDB-LBD-tjänsten.

Läs mera om långtidsbevaring och anvisningar producerad inom NDB-projektet (på finska).