Det nationella digitala biblioteket projektet är avslutat och denna sida uppdateras inte längre. Du hittar information om tjänster, projekt och samarbete om digitala kulturarvet på webbplatsen Digime.fi, www.digime.fi

Denna webbplats är avsedd för alla som är intresserade av projektet Det nationella digitala biblioteket. På webbplatsen finns information om hur projektet framskrider och om utvecklingen av tjänsterna inom projektet. På webbplatsen publiceras dessutom nyheter  och information om evenemang (mest på finska) som hänför sig till projektet och dess ämnesområden.

Projektet Det nationella digitala biblioteket ansvarar för webbplatsens innehåll.

Projektet ansvarar inte för att uppgifter om evenemang som arrangeras av andra eller externa länkar är korrekta och aktuella.

NagreMedia ansvarar för webbplatsens utseende och tekniska genomförande.

Projektets logotyp


Projektets logotyp kan laddas ned via de vidstående förhandsgranskningsbilderna och användas i projektkommunikationen. Logotypen får inte ändras, och dess element får inte avskiljas från varandra. Skyddsområdet kring logotypen får inte minskas. Logotypen har designats av Hahmo Design.

thumb_KDK_sve_juhla_rgb

thumb_KDK_sve_pysty_rgb