Det nationella digitala biblioteket projektet är avslutat och denna sida uppdateras inte längre. Du hittar information om tjänster, projekt och samarbete om digitala kulturarvet på webbplatsen Digime.fi, www.digime.fi

puikot3
Paimio sanatorium. Museiverket, Soile Tirilä.

Helhetsarkitekturens uppgift är att fungera som en ram som bestämmer Nationella digitala bibliotekets praktiska verksamhetsmodeller och styr genomförandet av dem. Kompatibiliteten mellan elektroniska material och system där dessa bevaras förutsätter att materialen lagras och hanteras på tillämpliga och gemensamt överenskomna sätt. Helhetsarkitekturen definierar kraven för kompatibilitet för organisationer som ansluter sig till Nationella digitala biblioteket i fråga om gemensamma tjänster, datainnehåll, tillämpningar och teknik.

 

Läs mera:

Helhetsarkitekturen (på finska)

Standardportföljen (på finska)

Ordlista (på finska)

Utkast till helhetsarkitektur för den offentliga förvaltningen och statsförvaltningen (FM)