Denna sida uppdateras inte längre.

eurooppa
Europa 1820: C. Müller 1820. Nationalbiblioteket.

Det europeiska digitala biblioteket Europeana http://www.europeana.eu ger en gemensam inblick i det europeiska kulturarvet. Det centrala innehållet i Europeana utgörs av digitaliserat material från bibliotek, arkiv och museer. Europeana är ett gemensamt projekt för medlemsstaterna i Europeiska unionen och Europeiska kommissionen.

Projektet Det nationella digitala biblioteket deltar också i utvecklingen av Europeana. Det finländska materialets metadata förmedlas till Europeana med hjälp av Formula-tjänsten, som tagits fram inom NDB-projektet.

Läs mer

Proffssidan för Europeana