Det nationella digitala biblioteket projektet är avslutat och denna sida uppdateras inte längre. Du hittar information om tjänster, projekt och samarbete om digitala kulturarvet på webbplatsen Digime.fi, www.digime.fi

eurooppa
Europa 1820: C. Müller 1820. Nationalbiblioteket.

Det europeiska digitala biblioteket Europeana http://www.europeana.eu ger en gemensam inblick i det europeiska kulturarvet. Det centrala innehållet i Europeana utgörs av digitaliserat material från bibliotek, arkiv och museer. Europeana är ett gemensamt projekt för medlemsstaterna i Europeiska unionen och Europeiska kommissionen.

Projektet Det nationella digitala biblioteket deltar också i utvecklingen av Europeana. Det finländska materialets metadata förmedlas till Europeana med hjälp av Formula-tjänsten, som tagits fram inom NDB-projektet.

Läs mer

Proffssidan för Europeana