Det nationella digitala biblioteket projektet är avslutat och denna sida uppdateras inte längre. Du hittar information om tjänster, projekt och samarbete om digitala kulturarvet på webbplatsen Digime.fi, www.digime.fi

Genomikeskus
Finlands genomcentrum. Helsingfors universitet, kommunikation och samhällsrelationer. Bild Veikko Somerpuro 2005.

Nyheter och evenemangskalendern finns på den finska versionen av websidor

Se >>nyheter (på finska)

Se >>evenemang (på finska)

Pressmeddelanden:

12.1.2017: Användarna nöjda med Finnas söktjänster

Pressmeddelande från Nationalbiblioteket 3.2.2016: Finna.fi öppnar upp rekordstor mängd finländskt kulturmaterial. Se >>nyheter

Pressmeddelande från Nationalbiblioteket 15.10.2013: Finna samlar arkivens, bibliotekens och museernas skatter i en webbtjänst. Se >>nyheter

Det nationella digitala biblioteket -projektets mellanrapport beskriver projektets verksamhet mellan april 2011 och juni 2012. Stora ändringar och framsteg har gjorts med anknytning till kundgränssnittet, digitaliseringen och planeringen av den långsiktiga digitala bevaringen. Arbetet med helhetsarkitekturen har syftat till kompatibilitet i olika delar av det omfattande projektet. Mellanrapporten finns att läsa bara på finska, men sammandraget på svenska hittas här: Sammandrag_NDB-mellanrapport.pdf 19.10.2012