Det nationella digitala biblioteket projektet är avslutat och denna sida uppdateras inte längre. Du hittar information om tjänster, projekt och samarbete om digitala kulturarvet på webbplatsen Digime.fi, www.digime.fi

Synteesilaboratorio

Det nationella digitala biblioteket är ett projekt som säkrar god förvaltning, obehindrad tillgång och trygg långtidsbevaring av kulturellt och vetenskapligt material i digitalt format.

I projektet samarbetar arkiv, bibliotek och muséer med att överföra vårt nationella arv till digitalt  format och göra det tillgängligt för alla.