Denna sida uppdateras inte längre.

Pipetointi

Det nationella digitala biblioteket är ett projekt som säkrar god förvaltning, obehindrad tillgång och trygg långtidsbevaring av kulturellt och vetenskapligt material i digitalt format.

I projektet samarbetar arkiv, bibliotek och muséer med att överföra vårt nationella arv till digitalt  format och göra det tillgängligt för alla.