Det nationella digitala biblioteket projektet är avslutat och denna sida uppdateras inte längre. Du hittar information om tjänster, projekt och samarbete om digitala kulturarvet på webbplatsen Digime.fi, www.digime.fi

sibelius
Kuva: Volker von Bonin, Helsingin kaupunginmuseo.

Det nationella digitala biblioteket är ett projekt som säkrar god förvaltning, obehindrad tillgång och trygg långtidsbevaring av kulturellt och vetenskapligt material i digitalt format.

I projektet samarbetar arkiv, bibliotek och muséer med att överföra vårt nationella arv till digitalt  format och göra det tillgängligt för alla.