KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN) perusti vuonna 2012 oman KDK-työryhmänsä selvittämään, mitä yliopistokirjastot tarvitsevat KDK-asiakasliittymältä. Työryhmää täydennettiin vuoden 2013 alussa, ja se kattaa nyt kaikki asiakasliittymäprojektin niin kutsutussa toisessa aallossa mukana olevat yliopistot.

Työryhmän tehtävänä on

  • selvittää yliopistosektorinäkymän tarpeellisuus ja toteuttamisvaihtoehdot
  • helpottaa yksittäisten yliopistokirjastojen käyttöönottoprojekteja sopimalla yhteisistä käytännöistä
  • kerätä yliopistokirjastojen kannalta keskeisiä kehittämisehdotuksia ja tuoda ne asiakasliittymän kehittäjien tietoon
  • koordinoida yliopistojen kehittäjäverkoston toimintaa.

Ryhmän kokoonpano SYNin verkkosivuilla