KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

 

finto-wiki

ONKI-projekti on Kansalliskirjaston, opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisprojekti. Sen tavoitteena on luoda pysyvä, keskitetty ontologia- ja sanastopalvelu Finto, joka tarjoaa julkaisualustan ja työkalut näiden käyttämiseen.

ONKI-projekti kehittää Yleistä suomalaista ontologiaa YSOa, joka on etupäässä yleiskäsitteistä koostuva, sisällönkuvailuun tarkoitettu ontologia. Lisäksi projekti tarjoaa tukea ontologioiden kehittämiseen ja käyttöön liittyen.

Ontologioiden keskeinen ero perinteisiin asiasanastoihin nähden on niiden käsitekeskeisyys. Siirryttäessä termeistä käsitteisiin linkittäminen ja monikielisyys helpottuvat. YSO ja joukko erikoisalojen ontologioita muodostavat laajan, linkitetyn ontologiapilven, KOKOn, jonka avulla pyritään mahdollistamaan eri aineistojen linkittyminen toisiinsa kuvailevan metatiedon kautta.

Finto-palvelu

Lisätietoja ONKI-projektista