KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

melinda

 

Kansallinen metatietovaranto -hanke on Kansalliskirjaston kehittämishanke, jonka tarkoitus on tarjota yhteinen metatietovaranto (Melinda) kaikille Suomen kirjastoille.

Tavoitteena on

  • tarjota Suomen kirjastojen metatiedon tuotannolle uusi työskentely- ja toimintaympäristö
  • tehostaa kuvailuprosessia kirjastoissa, jolloin muiden kirjastojen tekemän työn täysipainoinen hyödyntäminen helpottuu ja erilaiset kuvailukäytännöt vähenevät.

Hanke liittyy yhteisluettelon (Lindan) toiminnallisuuden ja kattavuuden laajentamiseen sekä toiminnan tehostamiseen. Pyrkimyksenä on, että yksi teos tai aineisto kuvaillaan Suomessa vain kerran metatietovarantoon, mikä vähentää päällekkäistä työtä.

Lisätietoa kirjastojen kansallisesta metatietovarannosta