KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

Museo20153Dsininen3D nettiin

 

Museo 2015 on valtakunnallinen museoiden yhteishanke, joka tuottaa työkaluja museokokoelmien sähköisen kokoelmahallinnan käyttöön ja kehittämiseen.

Hankeen tehtävät:

Tavoitteena on museoiden kokoelmien hallinta järkevällä, kestävällä ja taloudellisella tavalla. Tulokset mahdollistavat kokoelma-aineistojen saatavuuden, näkyvyyden ja niiden monipuolisen käytön.

Museo 2015 tekee yhteistyötä Kansallisen digitaalisen kirjaston ja siihen liittyvien museoiden kanssa, muun muassa tarjoamalla asiantuntevaa tukea aineistojen siirtämisessä Finnaan.

Museo 2015 on Museoviraston yhteistyössä Kansallisgallerian ja Suomen museoliiton kanssa johtama hanke, joka toteutetaan vuosina 2011–2015 opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Lisätietoa Museo 2015 -hankkeesta