KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

AHAA-hankkeessa (2012-2018) luodaan arkistojen hakemistopalvelu, joka kattaa erityyppisen aineistojen keskeiset kuvailun ja hallinnoinnin tarvitsemat metatiedot.


Palvelu tarjoaa


• arkistoille työkalun aineistojen kuvailu- ja järjestämisprosessin tueksi sekä erilaisia raportointitoimintoja.

• mahdollisuuden liittää työskentely-ympäristössä tarvittavien muiden erillisten palvelujen tuottamia metatietoja AHAA-palvelussa hallinnoitavaan tietovarantoon. 

• mahdollisuuden ja tuen palveluun osallistuville organisaatioille toimia yhdenmukaisemmin muiden arkistojen kanssa.

• mahdollisuuden rakentaa uusia palveluja hakemistopalveluun talletettujen tietojen perusteella

Hakemistopalvelu toimii Kansallisen digitaalisen kirjaston Finna-asiakaskäyttöliittymän taustajärjestelmänä metatietojen osalta ja se hyödyntää mm. Finton tarjoamia palveluja.

Hankkeessa ovat mukana Kansallisarkisto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, CSC - Tieteen tietotekniikan Keskus Oy, Porvarillisen Työn Arkisto, Keskustan ja maaseudun arkisto, Kansan arkisto sekä Svenska centralarkivet. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hakemistopalvelun avulla voidaan kuvata, luetteloida ja hallinnoida arkistoaineiston kuvailu- ja luettelointitietoja. Palvelun avulla voidaan korvata päällekkäisiä kuvailevan metatiedon hallintajärjestelmiä eri organisaatioissa.

Palvelu voidaan hankkeessa mukana olevissa arkistoissa ottaa kokonaisuudessaan käyttöön järjestelmäversion 1.0 valmistumisen myötä. Tarkemmat palvelun käyttöönoton aikataulut ovat organisaatiokohtaisia.

Valmiin palvelun käyttäjiksi voivat hankevaiheen jälkeen liittyä muutkin kuin hankkeeseen osallistuvat arkistot.

Lisätietoa AHAA-hankkeesta