KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) on arkistojen, kirjastojen ja museoiden tähänastisista yhteistyöhankkeista laajin. Hankkeen aikana yhteistyö on tiivistynyt ja lisääntynyt sekä sektoreiden välillä että kunkin sektorin sisällä.

KDK:hon kytkeytyviä hankkeita ja palveluita ovat muun muassa AHAA, Museo 2015, kirjastojen kansallinen metatietovaranto sekä ontologiakirjastoprojekti ONKI ja sen kehittämä ontologia- ja sanastopalvelu Finto. Myös Suomen yliopistokirjastojen neuvostolla on oma KDK-työryhmänsä.

Arkistoille yhteinen hakemistopalvelu AHAA

ATT pos vaaka RGB

 

 

Museo20153Dsininen3D nettiin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melinda

 

 Kirjastojen kansallinen metatietovaranto Melinda 

 

finto-wiki
Ontologiakirjastoprojekti ONKI ja sanasto- ja ontologiapalvelu Finto

 

 

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston KDK-työryhmä