Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

kaava
Helsingin kaupunkikaava 1820. Kansallisarkisto, Kaupunkikartat.

 

Kansallinen digitaalinen kirjasto - hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on:

1. KDK-PAS-ratkaisun kehittämisen linjaaminen sekä Finna-asiakasliittymän ja muiden merkittävien kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden digitaalisten palveluiden seuraaminen ja niiden kehittämistarpeiden tunnistaminen;
2. kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden keskeisten tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuurien yhteentoimivuuden edistäminen;
3. digitaalisten kulttuuriperintö- ja kirjastotietovarantojen luontia, hallintaa, hyödyntämistä ja säilymistä parantavien toimintamallien ja välineiden kehittäminen ja niihin liittyvän osaamisen vahvistaminen; ja
4. digitaalisen informaatio- ja palveluyhteiskunnan keskeisten muutosvoimien ja kehi-tyssuuntien tunnistaminen ja hyödyntäminen kirjasto- ja kulttuuriperintösektoreilla


Puheenjohtaja
Kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Varapuheenjohtaja
Ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari, opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenet
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Johtaja Jouni Aspi, Oulun yliopisto, Eläinmuseo
Johtaja Pirjo-Leena Forsström, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
Opetusneuvos Juha Haataja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Johtaja Vesa Hongisto, Museovirasto
Johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto
Tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kirjastonjohtaja Jussi Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto
Arkistonjohtaja Kristina Linnovaara, Svenska Litteratursällskapet i Finland
Arkistonjohtaja Jarmo Luoma-aho, Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto
Palvelujohtaja Ulla-Maija Maunu, Turun kaupunginkirjasto
Kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto
Kokoelmahallintajohtaja Riitta Ojanperä, Kansallisgalleria 
Tietoasiantuntija Erkka Rautio, Lastensuojelun keskusliiton kirjasto
Arkistopäällikkö Katri Vänttinen, Yleisradio
Päätoimittaja Matti Sarmela, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
Yksikön päällikkö Elisa Stenvall, Kotimaisten kielten keskus
Neuvotteleva virkamies Jari Kallela, valtiovarainministeriö (varajäsen Neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen)
Johtaja Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö

Pysyvät asiantuntijat
Erityisasiantuntija Juha Hakala, Kansalliskirjasto
Kehityspäällikkö Kimmo Koivunen, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö
Ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto

Ohjausryhmän tiedot ja keskeiset aineistot Valtioneuvoston Hankeikkunassa

Ohjausryhmän kokousmuistiot

30.11.2017

4.10.2017

30.5.2017

29.3.2017

15.2.2017 

14.12.2016

9.11.2016

14.9.2016

17.5.2016

31.3.2016

19.1.2016

12.11.2015

10.9.2015 

19.5.2015 

16.3.2015 

11.12.2014

12.9.2014 

12.6.2014