kaava
Helsingin kaupunkikaava 1820. Kansallisarkisto, Kaupunkikartat.

This specification defines the interfaces of the NDL’s digital preservation service. The partner organisation can utilise these interfaces for example for ingesting content into the preservation service or retrieve content from there. The main purpose of these interfaces is to enable machine-to-machine communication. The interfaces are designed to be as simple as possible, but the model is also scalable and new features can be added to interfaces later.

Digital Preservation Service Interfaces v1.0.1 (pdf)

This is an unofficial translation of the NDL’s Digital Preservation Service Interfaces specification. Should this translation conflict with the Finnish version, the Finnish version will have higher priority.

 

Kansallinen digitaalinen kirjasto - hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on:

1. KDK-PAS-ratkaisun kehittämisen linjaaminen sekä Finna-asiakasliittymän ja muiden merkittävien kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden digitaalisten palveluiden seuraaminen ja niiden kehittämistarpeiden tunnistaminen;
2. kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden keskeisten tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuurien yhteentoimivuuden edistäminen;
3. digitaalisten kulttuuriperintö- ja kirjastotietovarantojen luontia, hallintaa, hyödyntämistä ja säilymistä parantavien toimintamallien ja välineiden kehittäminen ja niihin liittyvän osaamisen vahvistaminen; ja
4. digitaalisen informaatio- ja palveluyhteiskunnan keskeisten muutosvoimien ja kehi-tyssuuntien tunnistaminen ja hyödyntäminen kirjasto- ja kulttuuriperintösektoreilla


Puheenjohtaja
Kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Varapuheenjohtaja
Ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari, opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenet
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Johtaja Jouni Aspi, Oulun yliopisto, Eläinmuseo
Johtaja Pirjo-Leena Forsström, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
Opetusneuvos Juha Haataja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Johtaja Vesa Hongisto, Museovirasto
Johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto
Tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kirjastonjohtaja Jussi Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto
Arkistonjohtaja Kristina Linnovaara, Svenska Litteratursällskapet i Finland
Arkistonjohtaja Jarmo Luoma-aho, Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto
Palvelujohtaja Ulla-Maija Maunu, Turun kaupunginkirjasto
Kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto
Kokoelmahallintajohtaja Riitta Ojanperä, Kansallisgalleria 
Tietoasiantuntija Erkka Rautio, Lastensuojelun keskusliiton kirjasto
Arkistopäällikkö Katri Vänttinen, Yleisradio
Päätoimittaja Matti Sarmela, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
Yksikön päällikkö Elisa Stenvall, Kotimaisten kielten keskus
Neuvotteleva virkamies Jari Kallela, valtiovarainministeriö (varajäsen Neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen)
Johtaja Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö

Pysyvät asiantuntijat
Erityisasiantuntija Juha Hakala, Kansalliskirjasto
Kehityspäällikkö Kimmo Koivunen, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö
Ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto

Ohjausryhmän kokousmuistiot

4.10.2017

30.5.2017

29.3.2017

15.2.2017 

14.12.2016

9.11.2016

14.9.2016

17.5.2016

31.3.2016

19.1.2016

12.11.2015

10.9.2015 

19.5.2015 

16.3.2015 

11.12.2014

12.9.2014 

12.6.2014

 

 

Kansalliskirjaston tiedote 7.5.2012

Europeana-portaali tarjoaa yhteisen näkymän eurooppalaiseen kulttuuriperintöön, ja sen
sisällön muodostavat arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitoidut aineistot.
Europeanan tavoitteena on tarjota aineistoa laajalle käyttäjäkunnalle, kehittää uusia
käyttäjälähtöisiä palveluita sekä edistää talouskasvua ja kulttuurimatkailua.

Europeanassa on satoja tuhansia yksiköitä suomalaisia valokuvia, museoesineitä,
sanomalehtiä, videoita ja käsikirjoitusaineistoa. Palvelusta on haettavissa muun muassa
taiteilija Albert Edelfeltin Antwerpenista, Göteborgista ja Pariisista äidilleen
lähettämiä kirjeitä, biologisten seurojen julkaisemaa kasvi- ja eläintieteellistä
kirjallisuutta 1800-luvulta alkaen, kuvia suomalaisista designklassikoista sekä
Finlandia-videokatsauksia 1940 - 1960-lukujen ajankohtaisista tapahtumista.
Kansalliskirjasto on toimittanut Europeanaan kulttuurihistoriallisesti merkittäviä
matkailuaiheisia kirjoja, joita voi hyödyntää esimerkiksi matkojen suunnittelussa ja
joukkoviestimien lähdeaineistona.

Kesällä 2012 Europeanan kokoelmien metatieto julkaistaan avoimena tietona, mikä
mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen Europeanan sisältöjä hyödyntämällä.
Aineistojen toivotaan synnyttävän uusia innovaatioita ja sen myötä avaamisen odotetaan
hyödyttävän kansalaisia. Esimerkkinä Europeanan ja muiden palveluiden aineistojen
yhdistämisestä on ensimmäiseen maailmansotaan liittyvä interaktiivinen video Europeana
Remix.

Suomesta Europeanan kehittämisessä on mukana Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke.
Suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoa välitetään Europeanaan
Kansalliskirjaston Formula-palvelun kautta.


Lisätietoa:

http://www.europeana.eu
http://remix.europeana.eu
http://www.kdk.fi/fi/europeana-ja-muut-hankkeet

Lisätietoa Europeanasta antaa myös Kansalliskirjaston suunnittelija Tapani Sainio,
s-posti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 050 318 2314

Ohjelma:

KDK 2012 Kansallisen digitaalisen kirjaston kevätseminaari

Aika: 30.5.2012

Paikka: Helsinki, Suomen kansallismuseo, Mannerheimintie 34

09.00 - 09.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.30 - 09.45 Seminaarin avaus. Ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö, videotallenne

09.45 - 10.25 KDK-pitkäaikaissäilytys. Kehityspäällikkö Kimmo Koivunen, Tieteen tietotekniikan keskus CSC, videotallenne

10.25 - 11.00 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitointihankkeet: 2012. Erikoissuunnittelija Minna Kaukonen, Kansalliskirjasto, johtava informaatikko Varpu Vallbacka, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto, arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto, osastonjohtaja Vesa Hongisto, Museovirasto, videotallenne

Varpu Vallbackan esitys peruuntui, linkki esitystiedostoon: Hämeenlinnan Lydia

11.00 - 11.40 KDK-asiakasliittymän kehittämisen periaatteet ja asiakasliittymän demo. Tietojärjestelmäpäällikkö Ari Rouvari, Kansalliskirjasto ja tietojärjestelmäasiantuntija Ere Maijala, Kansalliskirjasto, videotallenne

11.40 - 12.40 Lounas

12.40 - 13.05 AHAA-hanke, Museo 2015 -hanke ja Kirjastojen kansallinen metatietovaranto -hanke. Kehittämispäällikkö Vili Haukkovaara, Kansallisarkisto, projektipäällikkö Satu Savia, Museovirasto ja tietojärjestelmäasiantuntija Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto, videotallenne

13.05 - 14.20 Työpajat:
- KDK-pitkäaikaissäilytyksen aineistojen paketointi ja kokemukset paketoinnin piloteista. Tietokeskus.
- Europeana-portaalin sisältöjen käytön mahdollisuuksia ja Formula-palvelun käyttöönotto. Ryhmätyötila.
- Vaikutusmahdollisuudet asiakasliittymän avoimeen kehitykseen, kehittämiskierrosten tuloksia ja käytettävyystyö. Auditorio. Videotallenne käytettävyystyöpajasta

14.20 - 14.40 Iltapäiväkahvi

14.40 - 15.20 Tekijänoikeudet. Johtaja Jukka Liedes, opetus- ja kulttuuriministeriö, videotallenne

15.20 - 16.15 Työpajojen purku, videotallenne

16.15 Seminaarin päätös, videotallenne

Asiakasliittymän ensimmäiseen aaltoon osallistuvien organisaatioiden tehtävät

Aineistot
  1.    Aineistojen valinta (Osallistuva organisaatio)
  2.    Aineistojen aktivointi, jos ne on jo haravoitu asiakasliittymän metadata indeksiin  
         (osallistuva organisaatio)
  3.    Mitä indeksoidaan (yhdessä)
         a.    loppukäyttäjien tunteminen (osallistuva organisaatio)
         b.    formaattiosaaminen (osallistuva organisaatio)
         c.    aineistojen tunteminen (osallistuva organisaatio)
         d.    deduplikoinnin arviointi (osallistuva organisaatio
         e.    osakohteiden tarkastelu (osallistuva organisaatio)
  4.    Aineistojen haravointi (Kansalliskirjasto)

Käyttöliittymän räätälöinti
  1.    voi ottaa pohjaksi instituutionäkymän (Kansalliskirjasto)
  2.    käyttöliittymän grafiikka. Tässä voi hyödyntää Alli-toimistossa tehtyä käyttöliittymä
         suunnittelua (Osallistuva organisaatio) 
  3.    sisällönhallintajärjestelmän käyttöönotto, käyttö ja ylläpito (osallistuva organisaatio)
  4.    sisällönhallintajärjestelmän integraatio Asiakasliittymään (Kansalliskirjasto)
  5.    Fasettien valinta ja määritys (osallistuva organisaatio)
         a.    tarvitaan graafinen hallintatyökalu käyttöliittymän räätälöintiin (Kansalliskirjasto)

Testaus
  1.    testauksen organisointi (Kansalliskirjasto)
  2.    testaaminen ja raportointi (osallistuva organisaatio)

Paikallinen koulutus ja ohjeistus
  1.    paikallisten kouluttajien koulutus (Kansalliskirjasto)
  2.    paikallinen koulutus (osallistuva organisaatio)

Paikallinen kehittäminen (vapaaehtoista)
  1.    paikallisen kehittämisen koordinointi (Kansalliskirjasto)

Yhteinen kehittäminen ja muu yhteistyö, kokoukset, ym.