KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

kaava
Helsingin kaupunkikaava 1820. Kansallisarkisto, Kaupunkikartat.

 

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen toimintaa johtaa opetus- ja kulttuuriministeriön 11.4.2014 tehtäväänsä asettama ohjausryhmä, jossa ovat laajasti edustettuina kirjasto-, arkisto- ja museosektori, valtionhallinto ja muut hankkeeseen liittyvät asiantuntijaorganisaatiot. Ohjausryhmän apuna työskentelee alatyöryhmiä, jotka huolehtivat Kansallisen digitaalisen kirjaston osa-alueiden yksityiskohtaisesta kehitystyöstä. Ohjausryhmän toimikausi kestää vuoden 2017 loppuun.

 

Ohjausryhmä 2014-2017