KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

kaava
Helsingin kaupunkikaava 1820. Kansallisarkisto, Kaupunkikartat.

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) on arkistojen, kirjastojen ja museoiden tähänastisista yhteistyöhankkeista laajin. Hankkeen aikana yhteistyö on tiivistynyt ja lisääntynyt sekä sektoreiden välillä että kunkin sektorin sisällä.

KDK:hon kytkeytyviä hankkeita ja palveluita ovat muun muassa AHAA, Museo 2015, kirjastojen kansallinen metatietovaranto sekä ontologiakirjastoprojekti ONKI ja sen kehittämä ontologia- ja sanastopalvelu Finto. Myös Suomen yliopistokirjastojen neuvostolla on oma KDK-työryhmänsä.

Arkistoille yhteinen hakemistopalvelu AHAA

ATT pos vaaka RGB

 

 

Museo20153Dsininen3D nettiin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melinda

 

 Kirjastojen kansallinen metatietovaranto Melinda 

 

finto-wiki
Ontologiakirjastoprojekti ONKI ja sanasto- ja ontologiapalvelu Finto

 

 

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston KDK-työryhmä