KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

PAS-yhteistyöryhmän tehtävänä oli varmistaa käyttäjälähtöisyys KDK:n PAS-palvelun suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Ryhmän jäsenet vastasivat PAS-palvelusta tiedottamisesta sektoreilleen. 

Työryhmä nimitettiin KDK:n ohjausryhmän kokouksessa 12.9.2014 ja työryhmä lopetti toimintansa KDK-hankkeen päättyessä. Ryhmässä oli 19 jäsentä KDK:ssa mukana olevista organisaatiosta, OKM:stä ja VM:stä. Ryhmän puheenjohtajana toimi Kimmo Koivunen ja sihteerinä Heikki Helin.

Jäsenet

 • Tuomas Alaterä, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
 • Miikka Haimila, Museovirasto
 • Juha Hakala, Kansalliskirjasto
 • Heikki Helin, Tieteen tietotekniikan keskus CSC (siht.)
 • Juha Henriksson, Musiikkiarkisto
 • Jari Kallela, Valtiovarainministeriö
 • Minna Karvonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto
 • Kimmo Koivunen, Tieteen tietotekniikan keskus CSC (pj)
 • Lassi Lager, Kansalliskirjasto
 • Niklas Liljestrand, Svenska litteratursällskapet i Finland SLS
 • Tapani Lahti, Luonnontieteellinen keskusmuseo
 • Markku Leino, Näkövammaisten kirjasto Celia
 • Markus Merenmies, Kansallisarkisto
 • Sami Niinimäki, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kari Peiponen, Kansallisgalleria
 • Jussi Rusi, Kotimaisten kielten keskus Kotus
 • Pekka Tähtinen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
 • Katri Vänttinen, YLE