KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

KDK:n PAS-palvelu on jatkuvasti kehittyvä palvelu ja tätä kehittämistä jatketaan läheisessä yhteistyössä arkistojen, kirjastojen ja museoiden kanssa. PAS-palvelun ensimmäisessä vaiheessa huolehditaan, että aineiston alkuperäinen digitaalinen data (bittijono) pysyy muuttumattomana ja voidaan säilyttää ajantasaisilla tallennuslaitteilla. Bittien säilyttämisen nopealla käynnistämisellä varmistetaan, että hyödyntävien organisaatioiden hallussa olevat digitaaliset aineistot pystytään luotettavasti säilyttämään siihen asti kunnes PAS-palvelu kokonaisuudessaan saadaan käyttöön. PAS-palvelun myöhemmissä vaiheissa huolehditaan, että aineiston ymmärrettävyys säilyy ja että aineistojen varsinainen informaatio on myös tulevien sukupolvien hyödynnettävissä.

Vaiheittain PAS-palvelussa siirrytään ylläpitämiseen ja palvelun tarjontaan. Pitkäaikaissäilyttämisen luonteen mukaisesti tämä tarkoittaa myös toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Toisaalta on huomioitava teknisen ympäristön (esim. ohjelmistot, laitteistot ja tietoliikenneyhteydet) päivittäminen säännöllisissä sykleissä tulevina vuosikymmeninä, mutta erityisesti keskitytään yhteisen toimintamallin ja palveluiden jatkuvaan kehittämiseen. Tulevien vuosikymmenien kehitys tulee myös mahdollistamaan uudenlaisia palveluita, mikä nostaa myös säilytettyjen aineistojen arvoa.  PAS-palvelun resursseja kohdennetaan sekä teknologian ylläpitämiseen ja kehittämiseen että säilyttämisen ja hyödyntämisen menetelmien kehittämiseen. Lisäksi PAS-palvelua ylläpitävän henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti, jotta sekä teknologinen että substanssikohtainen tietämys pysyy ajan tasalla muuttuvassa ympäristössä.