KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

Tämä dokumentti määrittelee tiedostomuodot, ja niiltä vaadittavat tekniset metatiedot, joissa kansalliset pitkäaikaissäilytyspalvelut (PAS-palvelut) säilyttävät ja vastaanottavat aineistoja.

PAS-palvelun tukemia tiedostomuotoja on kahdenlaisia: säilytyskelpoisia ja siirtokelpoisia. Säilytyskelpoisten tiedostomuotojen arvioidaan olevan käyttökelpoisia vielä pitkään, kun taas siirtokelpoiset tiedostomuodot ovat arvion mukaan niitä, joissa pitkäaikaissäilytettävää aineistoa on runsaasti tallennettu. Mikäli säilytettävän aineiston tiedostomuoto ei ole säilytys- eikä siirtokelpoinen, tiedostot tulee muuntaa säilytyskelpoiseen tiedostomuotoon.

Määritystä päivitetään pitkäaikaissäilytyksen suunnittelun edetessä. Ajantasainen määritys löytyy digitalpreservation.fi palvelusta.

This specification is also available in English.