arkisto

Valtionarkiston lisärakennuksen pohjapiirros. Kansallisarkisto, Rakennushallituksen piirustukset II.

Kansallisen digitaalisen kirjaston yhtenä painopistealueena on digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen keskitetyn pitkäaikaissäilytyspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen.  Digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikainen tai pysyvä säilyttäminen on yhteinen haaste kaikille arkistoille, kirjastoille ja museoille, jotka ovat viime vuosina digitoineet aineistojaan mittavin panostuksin. Niille kertyy yhä enemmän myös alkujaan digitaalista aineistoa.

Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytyspalvelu (KDK-PAS-palvelu), jonka piiriin tärkeimmät aineistot siirretään, säilyttää digitoidut ja alkujaan digitaaliset kulttuuriperintöaineistot myös tuleville sukupolville ja mahdollistaa aineistojen pitkäaikaisen hyödyntämisen.
 
Pitkäaikaissäilytyspalvelun tarkoituksena ei ole pelkästään säilyttää bittejä, joista digitaaliset aineistot koostuvat, vaan turvata myös niiden ymmärrettävyyden säilyminen. Tämä mahdollistaa aineistojen helpon ja joustavan hyödyntämisen hyvin erilaisiin tarkoituksiin myös tulevaisuudessa. KDK-PAS-palvelun tehtäviin kuuluukin kehittää toiminnallisuuksia, jotka edistävät aineistojen käyttöä, ja seurata pitkäaikaissäilytyksen yleistä kehitystä. Pitkäaikaissäilytykseen liittyvien prosessien, menetelmien ja mallien kehitys tehdään läheisessä yhteistyössä mukana olevien arkistojen, kirjastojen ja museoiden kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan työn tuloksien soveltuvuus kulttuuriperintöaineistojen säilyttämiseen ja erityisesti hyödyntämiseen.

KDK:n PAS-palvelun alustana toimii keskitetty pitkäaikaissäilytysratkaisu (PAS-ratkaisu), joka keskittyy erityisesti pitkäaikaissäilytyksen bittitason toiminnallisuuteen ja prosesseihin ja jonka avulla voidaan tuottaa PAS-palveluita eri tarpeisiin.

KDK-PAS-palvelun ja PAS-ratkaisun toteutuksesta vastaa Tieteen tietotekniikan keskus CSC, ja niitä kehitetään tiiviissä yhteistyössä Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen kanssa.

Pitkäaikaissäilytystä on aiemmin kehitetty kahdessa hankkeessa:

PAS-jatkohanke (2010-2013)

Pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnittelu- ja toteuttamishanke käynnistyi kesäkuussa 2010.  Lue lisää jatkohankkeesta

Pitkäaikaissäilytyshanke (2008-2010)

Lue lisää pitkäaikaissäilytyshankeesta (2008-2010)