KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

arkisto

Valtionarkiston lisärakennuksen pohjapiirros. Kansallisarkisto, Rakennushallituksen piirustukset II.

Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytyspalvelussa (KDK:n PAS-palvelu) aloitettiin kulttuuriperintöaineistojen säilyttäminen 2015. Säilytettävän aineiston määrä kasvaa tasaisesti uusien organisaatioiden liittyessä PAS-palvelun hyödyntäjiin.

KDK:n PAS-palvelu on jatkuvasti kehittyvä palvelu ja tätä kehittämistä jatketaan läheisessä yhteistyössä arkistojen, kirjastojen ja museoiden kanssa. Tavoitteena on,  että KDK:n PAS-palvelussa merkittävimmät digitoidut ja alkujaan digitaaliset kulttuuriperintöaineistot säilyvät myös tuleville sukupolville ja mahdollistaa aineistojen pitkäaikainen hyödyntäminen.

Digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikainen tai pysyvä säilyttäminen on yhteinen haaste kaikille arkistoille, kirjastoille ja museoille, jotka ovat viime vuosina digitoineet aineistojaan mittavin panostuksin. Niille kertyy yhä enemmän myös alkujaan digitaalista aineistoa.

Pitkäaikaissäilytyspalvelun tarkoituksena ei ole pelkästään säilyttää bittejä, joista digitaaliset aineistot koostuvat, vaan turvata myös niiden ymmärrettävyyden säilyminen. Tämä mahdollistaa aineistojen helpon ja joustavan hyödyntämisen hyvin erilaisiin tarkoituksiin myös tulevaisuudessa. KDK:n PAS-palvelun tehtäviin kuuluukin kehittää toiminnallisuuksia, jotka edistävät aineistojen käyttöä, ja seurata pitkäaikaissäilytyksen yleistä kehitystä. Pitkäaikaissäilytykseen liittyvien prosessien, menetelmien ja mallien kehitys tehdään läheisessä yhteistyössä mukana olevien arkistojen, kirjastojen ja museoiden kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan työn tuloksien soveltuvuus kulttuuriperintöaineistojen säilyttämiseen ja erityisesti hyödyntämiseen.

KDK:n PAS-palvelun alustana toimii keskitetty pitkäaikaissäilytysratkaisu (PAS-ratkaisu), joka keskittyy erityisesti pitkäaikaissäilytyksen bittitason toiminnallisuuteen ja prosesseihin ja jonka avulla voidaan tuottaa PAS-palveluita eri tarpeisiin.

KDK:n PAS-palvelun ja PAS-ratkaisun toteutuksesta vastaa Tieteen tietotekniikan keskus CSC, ja niitä kehitetään tiiviissä yhteistyössä myös Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen kanssa.