eduskunta
Kilpailuehdotus eduskuntataloa varten, Arkkitehtitoimisto Borg-Sirén-Åberg. Kansallisarkisto.

Pitkäaikaissäilytys

Kansallisen digitaalisen kirjaston yhtenä painopistealueena on digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen keskitetyn pitkäaikaissäilytyspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen.  Digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikainen tai pysyvä säilyttäminen on yhteinen haaste kaikille arkistoille, kirjastoille ja museoille, jotka ovat viime vuosina digitoineet aineistojaan mittavin panostuksin. Niille kertyy yhä enemmän myös alkujaan digitaalista aineistoa. Pitkäaikaissäilytysratkaisu (PAS), johon tärkeimmät aineistot siirretään, säilyttää digitoidut ja alkujaan digitaaliset kulttuuriperintöaineistot käytettävinä ja ymmärrettävinä myös tuleville sukupolville.

PAS-jatkohanke (2010 - 2013)

Pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnittelu- ja toteuttamishanke käynnistyi kesäkuussa 2010.  Lue lisää jatkohankkeesta

Pitkäaikaissäilytyshanke (2008-2010)

Lue lisää pitkäaikaissäilytyshankeesta (2008-2010)