Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

kirkko
Magnus von Wright n. 1846: Näkymä Konstantininkadulle, yksityiskohta. Helsingin kaupunginmuseo

Teknologia-arkkitehtuuri kattaa KDK:n tietojärjestelmäpalvelujen teknisen toteutuksen ja tietojärjestelmissä käytettävän laitteiston sekä standardit, joita hyödynnetään tietosisältöjen, tietorakenteiden ja teknisten rakenteiden määrittelyssä.

Standardoinnin tavoitteena on varmistaa KDK-järjestelmäkokonaisuuden toimivuus, joka edellyttää esimerkiksi eri organisaatioiden tallentaman metadatan yhteismitallisuutta. Lisäksi standardoinnilla pyritään takaamaan se, että palvelut kyetään aikanaan siirtämään uusiin laitteisto- ja ohjelmistoympäristöihin mahdollisimman vaivattomasti.

Käytettävät standardit määritellään standardisalkussa, jonka sisältää tarvittaessa myös lyhyet perustelut valinnoille. Salkku ei anna yksityiskohtaisia ohjeita standardien implementoinnista, vaan ne laaditaan tarvittaessa erikseen.

KDK-standardisalkku v1.2.0


Standardisalkusta voi antaa palautetta käyttämällä verkkosivujen palautetoimintoa.

 

In English: Standard Portfolio v.1.1