KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

impivaara
Gallen-Kallela, Akseli; Luonnos värikuvaan Impivaara kaukaa, 1907. Valtion taidemuseo.

 

Yhteiskunnan digitalisoituessa kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaaliset tietovarannot ja palvelut ovat yhä tärkeämmässä roolissa yleisessä tiedonsaannissa sekä opetuksessa, tutkimuksessa ja luovassa toiminnassa. Kansallinen digitaalinen kirjasto on yksi keskeisistä Suomessa kehitettävistä tutkimuksen ja kulttuurin sähköisistä infrastruktuureista.

Kansallinen digitaalinen kirjasto toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöstä julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä ja opetus- ja kulttuuriministeriön Älystrategiaa (OKM-KIDE).

Kansallinen digitaalinen kirjasto on kansallinen vastauksemme EU:n digitaaliseen agendaan ja sen kansalliseen toteuttamisohjelmaan sisältyviin kulttuuriperinnön digitointitavoitteisiin. Sen kautta välitetään tiedot digitaalisessa muodossa olevasta kulttuuriperinnöstä eurooppalaiseen digitaaliseen kirjastoon Europeanaan.

 

Kansalliset linjaukset ja strategiat

 

Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma  

Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi 

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa 

Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriympäristöstrategiaksi 

Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta

Suomen Kyberturvallisuusstrategia

Tuottava ja uudistuva Suomi – Digitaalinen agenda vuosille 2011–2020. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjema (SADe-ohjelma)

Avoimen tiedon ohjelma

Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2014   

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön älystrategia OKM-KIDE  

Kulttuuripolitiikan strategia 2020

Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014–2017

Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä. Poliittiset linjaukset. 

Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020

 

 

EU-linjaukset ja -selvitykset

 

Kulttuuriaineistojen digitointi, sähköinen saatavuus ja digitaalinen säilytys - Raportti komission suosituksen 2011/711/EU toteutumisesta 2013-2015 (1.7.2016)

Neuvoston päätelmät Europeanan merkityksestä digitaalisessa muodossa olevan eurooppalaisen kulttuuriperinnön saatavuudelle, näkyvyydelle ja käytölle (14.6.2016)

EUROOPPA 2020. Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia

Euroopan digitaalistrategia 

Komission tiedonanto Strategia digitaalisista sisämarkkinoista Euroopalle

Komission selvitys kulttuuriaineistojen digitoinnista, sähköisestä saatavuudesta ja digitaalisesta säilytyksestä 

Komission tiedonanto: Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa

Neuvoston päätelmät kulttuuriperinnöstä strategisena resurssina kestävälle Euroopalle

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/37/EU, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta 

Komission suositus tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä

Neuvoston päätelmät kulttuuriaineiston digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä

Komission tiedonanto Kohti tieteellisen tiedon parempaa saatavuutta – enemmän hyötyä julkisista tutkimusinvestoinneista

Komission suositus kulttuuriaineistojen digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä

Komission tiedonanto Europeana – next steps  

Neuvoston päätelmät Euroopan digitaalisesta kirjastosta EUROPEANAsta 

Euroopan kulttuuriperintöön yhdellä klikkauksella – Edistyminen kulttuuriaineiston digitoinnissa ja verkkosaatavuudessa sekä digitaalisessa säilyttämisessä EU:ssa  

Komission selvitys kulttuuriaineistojen digitoinnista, sähköisestä saatavuudesta ja digitaalisesta säilytyksestä (24.9.2014)

Komission tiedonanto: Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa (22.7.2014)

Euroopan neuvoston päätelmät kulttuuriperinnöstä strategisena resurssina kestävälle Euroopalle  (20.5.2014)
  
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/37/EU,
julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta (26.6 2013)

KOMISSION SUOSITUS tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä (17.7.2012)

Neuvoston päätelmät kulttuuriaineistojen digitoinnista, sähköisestä saatavuudesta ja digitaalisesta säilytyksestä (10.5.2012)

Komission suositus kulttuuriaineistojen digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä. (27.10.2011)

Euroopan digitaalistrategia (26.8.2010)

Neuvoston päätelmät tiedonannosta ”Europeana: seuraavat askeleet” (10.5.2010)
 
Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future. (22.10.2009)

Komission tiedonanto Europeana – next steps. (28.8.2009)

Commission staff working document accompanying the Communication from the Commission on Europeana – next steps. (28.8.2009)

Komission tiedonanto Tieto- ja viestintätekniikka tieteen palveluksessa. (5.3.2009)
 
Neuvoston päätelmät Euroopan digitaalisesta kirjastosta EUROPEANAsta. (20.11.2008)

Euroopan kulttuuriperintöön yhdellä klikkauksella – Edistyminen kulttuuriaineiston digitoinnissa ja verkkosaatavuudessa sekä digitaalisessa säilyttämisessä EU:ssa. (11.8.2008)

Neuvoston päätelmät digitaalisessa muodossa olevan tieteellisen tiedon saatavuudesta, levittämisestä sekä säilyttämisestä. (22.-23.11.2007)

Komission tiedonanto digitaalisessa muodossa olevan tieteellisen tiedon saatavuudesta, levittämisestä sekä säilyttämisestä. (14.2.2007)

Neuvoston päätelmät kulttuuriaineiston digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä. (2006)

Komission tiedonanto kulttuuriaineiston digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä. (24.8.2006)