KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

eurooppa
Eurooppa 1820: C.Müller 1820. Kansalliskirjasto.

Formula on Kansalliskirjaston ylläpitämä palvelu, jonka avulla suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoa saadaan Europeanaan. Formula on avoimen lähdekoodin tuotteeseen perustuva ohjelmisto, ja palvelu on ollut käytettävissä kesästä 2012 lähtien.

Aineistonhaltijaorganisaatio vastaa metatiedon muuntamisesta Europeanan edellyttämään muotoon, ja Kansalliskirjasto asettaa aineiston Formula-palvelun avulla Europeanan haravoitavaksi. Europeanaan siirretään ainoastaan metatietoa ja esikatselukuvia, ja digitaaliset objektit ovat organisaatioiden taustajärjestelmissä, joista ne on linkitetty Europeanaan.

Kansalliskirjasto ja Formulaa käyttävä organisaatio solmivat keskenään Formula-sopimuksen, jossa sovitaan Kansalliskirjaston ja organisaation työnjaosta ja metadatan käyttämisestä Europeanassa Kansalliskirjaston ja Europeanan solmiman Data Exchange Agreement (DEA) -sopimuksen mukaisesti.

Europeana julkaisee portaalin metatiedon vapaana datana. Tämä tarkoittaa, että kenellä tahansa on mahdollisuus käyttää Europeanaan välitettyä metatietoa kaikilla mahdollisilla tavoilla, myös kaupallisesti, CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication -ehtojen mukaisesti. Europeanan metatieto julkaistiin vapaana datana vuonna 2012.

Formula-sopimuksen mukaisesti Kansalliskirjaston vastuulla on Formulan ylläpito ja kehitys, asiakasorganisaation haravoitavaksi asettaman metadatan siirto Europeanaan sekä yhteydenpito ja sopimuksen solmiminen Europeanan kanssa.

Asiakasorganisaation vastuulla on Europeanaan siirrettävän aineiston valinta, metadatan konversiosääntöjen laatiminen Europeanan metadatamääritysten mukaisesti, aineiston haravoitavaksi asettaminen ohjeiden mukaisesti sekä sitoutuminen metatiedon julkaisemiseen vapaaseen käyttöön DEA-sopimuksen mukaisesti.

>>Formula-sopimus: sopimus metatietojen toimittamisesta Europeanaan

>>Formula-sopimuksen allekirjoitettava versio

Lisätietoa Formula-palvelusta ja siihen liittymisestä antaa Kansalliskirjaston vs. palvelupäällikkö Maria Virtanen (s-posti maria.virtanen (at) helsinki.fi, p. 050 448 7568).

Sopimusasioissa lisätietoa antaa palvelusuunnittelija Susanna Eklund (susanna.eklund (at) helsinki.fi, p. 02941 44329).

Allekirjoitettu Formula-sopimus lähetetään kahtena kappaleena Kansalliskirjastoon osoitteeseen:

Susanna Eklund
Kansalliskirjasto
Kirjastoverkkopalvelut
PL 26
00014 HELSINGIN YLIOPISTO