KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

eurooppa
Eurooppa 1820: C.Müller 1820. Kansalliskirjasto.

Europeanan alaisuudessa on jatkuvasti käynnissä useita Europeanaa tukevia, digitointia ja aineistojen saatavuutta parantavia projekteja.

Kaikki projektit Europeanan sivuilla

Suomalaisia organisaatioita osallistuu seuraaviin käynnissä oleviin projekteihin:

Europeana 280 -kampanja

Suomalainen partneri: Kansallisgalleria/Ateneumin taidemuseo

Kampanjan tavoitteena on saada yleisö innostumaan Euroopan yhteisestä taideperinnöstä. Kampanja avaa teoskuvia vapaasti käytettäväksi. Kampanjassa ovat mukana kaikki 28 EU:n jäsenvaltiota sekä Norja. Jokainen maa on saanut valita mukaan kymmenen maansa merkittävää taideteosta. Kaikkiaan mukana on yli 300 teosta. Kampanjan ansiosta kymmenen Ateneumin kokoelmiin kuuluvan teoksen kuvat ovat ladattavissa ja käytettävissä vapaasti Creative Commons -lisenssillä CC-BY. Linkki sivuille: Europeana 280.

APEx

Suomalainen partneri: Kansallisarkisto

APEx-projektissa eurooppalaisten arkistojen yhteistyöverkosto laajentaa ja parantaaa aineistojensa saatavuutta verkossa. Projekti jatkaa arkistoportaali Archives Portal Europen kehitystyötä ja edistää näin eurooppalaisten tasavertaista pääsyä osalliseksi yhteisestä kulttuuriperinnöstä.

Europeana Awareness

Suomalainen partneri: Kansalliskirjasto (Kansallinen digitaalinen kirjasto)

Europeana Awareness -projekti pyrkii edistämään tietoisuutta Europeana-palvelusta ja laajoista mahdollisuuksista hyödyntää sen sisältöjä. Lisäksi kulttuuriperintöä säilyttäviä organisaatioita kannustetaan tarjoamaan aineistojaan Europeanaan.

Europeana Cloud

 Suomalainen partneri: Kansallisarkisto

Europeana Cloud -projektissa kehitetään pilvipalvelua Europeanan tiedonsiirtoon ja -säilytykseen. Projektissa kehitetään myös uusia tutkimustyökaluja Europeanan aineiston hyödyntämiseen ja luodaan käyttäjille kanava rikastaa Europeanan sisältöjä.

Europeana Creative

Suomalainen partneri: Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Europeana Creative -projekti kannustaa luovia aloja käyttämään kulttuuriperintöä muotoilussa, koulutuksessa, matkailun edistämisessä ja sosiaalisen median sovelluksissa ja edistää yhteistyötä kulttuuriperintöinstituutioiden ja luovan alan välillä.

Europeana Newspapers

Suomalainen partneri: Kansalliskirjasto

Europeana Newspapers -projektissa Europeana-palveluun siirretään 18 miljoonaa sanomalehtisivua. Lisäksi hakua digitoitujen sanomalehtien sisällöstä helpotetaan teknisen jälkikäsittelyn avulla, ja sanomalehtisisällöille luodaan oma käyttöliittymä Europeanaan.

 

Aikaisemmin suomalaiset kulttuuriperintöalan organisaatioita on ollut mukana APEnet-, Athena-, BHL-Europe-, Dismarc-, European Film Gateway -, EuropeanaLocal-, EuropeanaTravel-, HOPE-, OpenUp!- ja Partage Plus -projekteissa.