eurooppa
Eurooppa 1820: C.Müller 1820. Kansalliskirjasto.

Europeana

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke on mukana myös Europeanan kehittämisessä. Europeana-portaali tarjoaa yhteisen näkymän eurooppalaiseen kulttuuriperintöön, ja sen sisällön muodostavat arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitoidut aineistot. Keväästä 2012 lähtien suomalaisia aineistoja on välitetty Europeanaan Formula-palvelun kautta.

Europeanan tavoitteena on tarjota aineistoa laajalle käyttäjäkunnalle, kehittää uusia käyttäjälähtöisiä palveluita ja lisätä talouskasvua ja kulttuurimatkailua. Arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitaalisille kokoelmille Europeana-verkkopalvelu tarjoaa mahdollisuuden saada lisää näkyvyyttä ja uusia käyttäjiä. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan komission yhteinen hanke Europeana on myös kulttuuriperintö- ja muiden alojen ammattilaisten yhteistyöverkosto, jossa voidaan kehittää osaamista ja lisätä yhteistyötä.

Euroopassa on käynnissä myös muita Europeanaa tukevia digitointia ja aineiston saatavuutta parantavia projekteja. Suomalaiset organisaatiot ovat olleet mukana Athena-, Dismarc-, EuropeanaLocal- ja EuropeanaTravel-projekteissa, joiden tarkoituksena on ollut tuottaa aineistoja Europeanaan. Tällä hetkellä käynnissä olevia projekteja, joissa on mukana suomalaisia partnereita, ovat Apenet, BHL-Europe, European Film Gateway, HOPE, OpenUp!, Europeana Awareness, Europeana Newspapers ja Partage Plus.

Lue lisää

Lue lisää Europeana-hankkeesta Europeanan ammattilaissivulta: http://pro.europeana.eu/web/guest