KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

sibelius
Sibelius-monumentti, yksityiskohta kuvasta. Helsingin kaupunginmuseo/Volker von Bonin.

Asiakasliittymän toiminnallinen kuvaus kertoo asiakasliittymä-hankkeen taustoista, toimintaympäristöstä ja asiakasliittymän toimintaperiaatteista sekä esittelee asiakasliittymän käyttötapauksia. >>Asiakasliittymän toiminnallinen kuvaus , draft 1.0. 24.6.2009 (suomeksi)

Asiakasliittymän toiminnallisissa ja teknisissä vaatimusmäärittelyissä kuvataan vaatimukset, jotka järjestelmän tulee täyttää. Vaatimusmäärittelyjä käytettiin hankintavaiheessa valittaessa järjestelmäntoimittajaa asiakasliittymäohjelmistolle.  >>Asiakasliittymän toiminnalliset ja tekniset vaatimusmäärittelyt (Excel, englanniksi).