KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

sibelius
Sibelius-monumentti, yksityiskohta kuvasta. Helsingin kaupunginmuseo/Volker von Bonin.

Finnaa kehitetään osana konsortiota toimivissa asiantuntijaryhmissä, joihin konsortion jäsenet sekä tarvittavat asiantuntijat voivat osallistua. Lisätietoa työryhmistä löydät Finnan asiakaswikistä.

Työryhmien lisäksi ajankohtaisia Finnaan liittyviä kysymyksiä käsitellään työpajoissa ja seminaareissa. Myös käyttäjiä osallistetaan mukaan palvelun kehittämiseen.