sibelius
Sibelius-monumentti, yksityiskohta kuvasta. Helsingin kaupunginmuseo/Volker von Bonin.

Asiakasliittymää kehitetään osana konsortiota toimivissa asiantuntijaryhmissä, joihin konsortion jäsenet sekä intressitahojen edustajat voivat osallistua.

Työryhmien kokoonpanot ovat Finna-wikissä:

 Edellä mainittujen työryhmien lisäksi on mahdollista perustaa ad hoc -asiantuntijaryhmiä pohtimaan ajankohtaisia Finnaan liittyviä kysymyksiä.