KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

sibelius
Sibelius-monumentti, yksityiskohta kuvasta. Helsingin kaupunginmuseo/Volker von Bonin.

Mikä on asiakasliittymä Finna?

Ketkä voivat liittyä mukaan?

Milloin Finnaan voi tulla mukaan?

Mitä palveluja ja hyötyjä osallistuva organisaatio saa?

Mitä liittyminen edellyttää organisaatiolta?

Mikä on asiakasliittymä Finna?

Finna on keskitetysti ylläpidetty verkkopalvelu. Osallistuva organisaatio saa aineistojaan kansalliseen Finna-hakupalveluun (www.finna.fi), mutta jokaisella organisaatiolla on mahdollisuus rakentaa myös oma käyttöliittymä eli Finnan näkymä. Organisaatio hallinnoi omaa näkymäänsä ja valitsee siinä näytettävät aineistot ja siihen liitetyt palvelut

Finnasta voi hakea tietoa ja aineistoja monipuolisista tietovarannoista, ja käyttää digitaalisia palveluita. Verkkopalvelussa on mm. tiedot kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistoista: kuvia, tekstejä, asiakirjoja, ääntä, videota ja e-julkaisuja. Aineistoihin liittyvien digitaalisten palveluiden avulla käyttäjä voi esimerkiksi uusia lainoja. Osallistuvat organisaatiot voivat ottaa asiakasliittymäohjelmiston ja hallintaliittymän käyttöönsä, muokata sen tarpeidensa mukaisesti ja korvata sillä nykyisiä asiakkaille tarjottavia käyttöliittymiä.

Kansalliskirjasto toimii palvelujen ylläpitäjänä, mikä säästää kustannuksia ja mahdollistaa osallistuville organisaatioille laadukkaiden palveluiden kehittämisen.

 

Ketkä voivat liittyä mukaan?

Asiakasliittymään voivat osallistua seuraavat organisaatiot:

 • opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen hallinnonalan virastot ja laitokset
  • arkistot (arkistolaitos ja valtionapua saavat yksityiset arkistot sekä Suomen jazz & pop -arkisto ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
  • kirjastot (yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastot, yleiset kirjastot ja Varastokirjasto)
  • museot (päätoimisesti ammatillisesti hoidetut museot)

 

Milloin Finnan voi tulla mukaan?

Finnaan otetaan mukaan uusia organisaatioita kaksi kertaa vuodessa. Keväisin ja syksyisin tapahtuvasta mukaantulosta tiedotetaan kirjasto-, arkisto- ja museosektoreille. Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä Kansalliskirjastoon Finnan palveluosoitteen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. kautta.

Lisätieto mukaantulosta Finna-wikissä.

 

 

Mitä palveluja ja hyötyjä osallistuva organisaatio saa?

Asiakasliittymään osallistuva organisaatio saa:

 • lisää käyttäjiä ja näkyvyyttä aineistoilleen ja palveluilleen
 • asiakasliittymäohjelmiston
 • ohjelmiston ylläpidon CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen palvelimella
 • mahdollisuuden liittää oman aineistonsa haettavaksi Finnan erilaisissa näkymissä (esim. oman organisaation näkymässä, kansallisessa näkymässä ja sektorikohtaisessa näkymässä)
 • mahdollisuuden liittää omia palveluitaan asiakasliittymään ja käyttää yhteisiä palveluita
 • keskitetyn käyttäjätuen ja koulutuksen ohjelmiston käyttöönottoon, aineiston siirtoon ja oman näkymän rakentamiseen
 • jäsenyyden konsortiossa sekä mahdollisuuden vaikuttaa palvelun kehittämiseen.

 

Mitä liittyminen edellyttää organisaatiolta:

Asiakasliittymään liittyminen ja siinä mukana oleminen eivät aiheuta organisaatioille suoria rahallisia kustannuksia mutta vaativat henkilöresursseja. Välillisiä kustannuksia voi koitua esim. taustajärjestelmien rajapintojen tekemisestä tai tiedon siirtämisestä taustajärjestelmästä.

Liittyminen edellyttää:

 • omaa taustajärjestelmää, jossa on OAI-PMH-haravointirajapinta
 • standardien noudattamista (mm. KDK:n standardisalkku)
 • henkilöresursseja järjestelmän käyttöönottoon, ylläpitoon ja koulutukseen
  • oman kuvailuformaatin ja sisällön hallintaa
  • oman järjestelmän ja rajapintojen tietämystä
  • palvelujen tai käyttöliittymän suunnitteluosaamista.

Tarkempia ohjeita osallistuville organisaatioille on Finna-wikissä.