KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

sibelius
Sibelius-monumentti, yksityiskohta kuvasta. Helsingin kaupunginmuseo/Volker von Bonin.

Asiakaskäyttöliittymä Finna toteutetaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla. Kansalliskirjasto kehittää asiakasliittymäpalvelua vaiheittain yhteistyössä arkistojen, kirjastojen ja museoiden kanssa. Kansalliskirjasto vastaa Finnan kehittämistyöstä ja tuesta. Avoimeen lähdekoodiin perustuva ratkaisu mahdollistaa kuitenkin paikallisen kehittämisen, ja sen koordinointi hoidetaan keskitetysti Kansalliskirjastossa.

 

Asiakasliittyma kaavio

Asiakasliittymän arkkitehtuurikaavio - klikkaa suuremmaksi


VuFind-kehittämistyö:

Asiakaskäyttöliittymä perustuu VuFindiin (http://vufind.org/) ja muihin avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.

Asiakasliittymäohjelmiston lähdekoodi: https://github.com/NatLibFi/NDL-VuFind2

VuFind developer's manual: http://vufind.org/wiki/developer_manual

 

Finnaan liittyvä kehitystyö:

RecordManager: https://github.com/NatLibFi/RecordManager


Taustadokumentteja:

Finna rohkaisee valitsemaan avoimen koodin: https://blogs.helsinki.fi/digikirjasto/2013/10/08/finna-rohkaisee-valitsemaan-avoimen-koodin/#more-2482

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen vertailu:
http://www.kdk.fi/images/stories/tiedostot/LIITE1_Avoinl%C3%A4hdekoodi_kartoitus.pdf