KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Euroopan digitaalista kirjastoa Europeanaa on käsitelty viime viikkoina sekä Euroopan unionin neuvostossa että eduskunnassa.

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 10.5. päätelmät Euroopan digitaalisen kirjaston Europeanan seuraavista askelista. Neuvosto korostaa, että Europeanan kehittämistä eurooppalaisten kulttuuritoimijoiden yhteisenä ponnistuksena, käyttäjiä palvelevana monipuolisena portaalina tulee jatkaa.

Jatkokehityksen kannalta neuvosto pitää välttämättömänä Europeanasta haettavien objektien määrää, monipuolisuutta ja maantieteellistä edustavuutta. Päätelmissä korostetaan myös käyttäjien osallistumista, vuorovaikutteisuutta sekä teknisten ratkaisujen avoimuutta ja uudelleen käytettävyyttä.

Eduskunnan sivistysvaliokunta käsitteli 5.5. Europeanaa. Valiokunnan mielestä Europeanan tärkeä tehtävä on sitouttaa Euroopan maat tuottamaan portaaliin tasapuolisesti erilaisten muistiorganisaatioiden sisältöjä. Valiokunta toteaa, että Europeana tarvitsee kaikkien sidosryhmien lisäpanostusta, jotta siitä tulisi kattava eurooppalaisen kulttuurin palvelu internetissä.

Sivistysvaliokunta käsitteli myös Kansallista digitaalista kirjastoa (KDK). Valiokunta painottaa, että suomalaisten  kokoelmavarantojen digitaalinen saatavuus on oleellisen tärkeä kulttuuriperinnöstä kommunikoinnin muoto. Valiokunnan mukaan aktiivinen verkkoläsnäolo mahdollistaa täysin uusien ja maantieteelliset rajat ylittävien käyttäjäryhmien tavoittamisen sekä aineistojen laajan käytön e-opetuksessa.

Valiokunta pitää välttämättömänä osoittaa Kansallisen digitaalisen kirjaston kehittämiseen ja ylläpitoon ja pitkäaikaissäilytysjärjestelmän rakentamiseen sekä kulttuuriaineistojen digitointiin riittävät resurssit, jotka varmistavat hankkeiden kehittämisen pitkällä tähtäimellä.

Linkit:  

Lehdistötiedote neuvoston kokouksesta:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/114361.pdf

Eduskunnan sivistysvaliokunnan lausunto 7/2010 vp
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/sivl_7_2010_p.shtml