KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Numeric-hankkeen loppuraportti on ilmestynyt. Euroopan komission rahoittamassa hankkeessa kehitettiin eurooppalaisen kulttuuriperinnön digitointikehityksen tilastollisen seurannan välineitä.

Tietoa kerättiin digitoinnin kustannuksista ja rahoituslähteistä, digitoidun aineiston määrän kehityksestä suhteessa fyysisiin kokoelmiin sekä digitoitujen aineiston ominaisuuksista kuten saatavuudesta ja tiedostomuodoista.

Hankkeessa tehtyyn kyselyyn vastasi noin 1500 eurooppalaista, merkittäviksi katsottua kirjastoa, arkistoa ja museota. Tulokset antavat tietoa kehityksestä eurooppalaisella tasolla, yksittäisten valtioiden tietoja ei yhtenäisten käytäntöjen puuttuessa voida vertailla.

Tulosten mukaan 48 % vastaajista oli budjetissaan osoitettu digitointiin resursseja. Näissä budjeteissa osoitettiin digitointiin yhteensä 80 milj. euroa, mikä vastasi noin yhtä prosenttia organisaatioiden koko budjetissa. Organisaatioiden työajasta digitointiin käytettiin noin 2,5 prosenttia.

Erityinen digitointisuunnitelma/-strategia oli noin kolmanneksella vastaajista. Suurin osa digitoinnista (63 %) tehdään organisaatioiden omin voimin, noin kolmanneksesta vastaa ulkopuolinen toteuttaja ja 6 % tehdään organisaatioiden yhteistyönä.

Kaikkiaan eurooppalaisten kirjastojen, arkistojen, museoiden ja audiovisuaalisten arkistojen fyysisistä aineistoista on digitoitu noin 5 prosenttia. Noin 70 % kirjastojen ja 50 % arkistojen digitoiduista aineistoista on saatavilla verkosta, museoilla ja audiovisuaalisilla organisaatioilla määrä on vain viitisen prosenttia, mikä johtuu pääasiassa aineistojen oikeuksista.

Numeric-loppuraportissa suositellaan toimenpiteitä digitointikehityksen seurannan kehittämiseksi. Näitä ovat mm. tutkimusjoukkoon kuuluvien, "merkittäviksi" katsottujen organisaatioiden tarkempaa tunnistamista, organisaatioiden omien tilastointimenetelmien kehittämistä, kyselyrungon keventämistä sekä Numeric-hankkeessa käytettyjen käsitteiden käyttöön ottamista kansallisissa tiedonkeruissa.

Lue raportti ja sen liitteet (kohdasta "Study"): http://cordis.europa.eu/fp7/ict/telearn-digicult/publications_en.html