KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Kesäkuun lopulla lähetettiin suurimmille kirjastoille, arkistoille ja museoille oheinen kysely, jossa kartoitetaan organisaatioiden kiinnostusta ryhtyä kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän käyttäjiksi.

Vastauksia pyydetään 11.9.2009 mennessä osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16612/lomake.html. Vastaukset eivät ole sitovia, mutta tuloksia hyödynnetään asiakasliittymää hankittaessa.

Niiden organisaatioiden, jotka eivät ole saaneet sähköpostitse pyyntöä vastata kyselyyn, ei siihen tarvitse vastata.

Lisätietoja:

Kristiina Hormia-Poutanen
johtaja, Kansalliskirjasto,
puh. (09) 191 44118, GSM 050 552 3056
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ari Rouvari
asiakasliittymähankkeen projektipäällikkö, Kansalliskirjasto puh. (09) 191 44126, 050-4012687 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tapani Sainio
suunnittelija, Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke puh. 044 0793156, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

............................................................

23.6.2009

Hyvä vastaanottaja,


Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke kartoittaa arkisto-, kirjasto- ja museoalan eri toimijoiden halukkuutta ryhtyä kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän käyttäjiksi.

Pyydämme teitä ilmoittamaan kiinnostuksenne osallistua Kansallinen digitaalinen kirjasto-hankkeen asiakasliittymään tarjoamalla organisaationne aineistoa saataville verkossa asiakasliittymän kautta.
Kiinnostuksen ilmaus ei ole sitova.

Vastauksia pyydetään 24.8.2009 mennessä e-lomakkeella (linkki kirjeen lopussa).


TAUSTAA

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen tavoitteena on edistää kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten kansallisten tietovarantojen saatavuutta ja käytettävyyttä tietoverkoissa sekä kehittää sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisuja.

Kansallinen digitaalinen kirjasto on yksi Arjen tietoyhteiskunta -toimintaohjelmassa määritellyistä julkishallinnon hankkeista, jotka toteuttavat valtioneuvoston periaatepäätöstä kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista 2007−2011. Hanke on opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä koulutus- ja tiedepolitiikan osaston yhteinen.

Asiakasliittymä avaa pääsyn kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisiin aineistoihin ja palveluihin. Verkkopalvelu avataan asiakaskäyttöön vuonna 2011. Asiakasliittymä on tarkoitettu kaikille tietoa tarvitseville ja elämyksiä etsiville. Verkkopalvelun avulla pääsee helposti käsiksi valitsemaansa aihetta koskevaan aineistoon, kuten kuviin, asiakirjoihin, sanomalehtiin, tutkimuksiin, videoihin ja äänitallenteisiin.

Asiakasliittymän hankinnan valmistelu on käynnissä ja tavoitteena on käynnistää hankinta syksyllä 2009.

Asiakasliittymäohjelmisto hankitaan Suomen arkistoille, kirjastoille ja museoille. Organisaatioiden mukaantulo ohjelmiston käyttöönottoon vaiheistetaan. Asiakasliittymän pilotoinnissa kahdeksan valitun organisaation kanssa vuonna 2010 testataan ohjelmistoa ja mm. arvioidaan kuinka paljon työaikaa ohjelmiston käyttöönotto edellyttää osallistuvissa organisaatioissa.

Laajasti kirjastojen, arkistojen ja museoiden liittyminen järjestelmään on mahdollista vuodesta 2011 lähtien. Mukaan tulevien organisaatioiden kanssa tehdään sopimus liittymisestä järjestelmään. Tällöin tiedetään tarkemmin organisaatioilta tarvittavan työpanoksen määrä sekä organisaatioille mahdollisesti koituvat kustannukset.

Opetusministeriö vastaa asiakasliittymän kehittämis- ja toteutusvaiheen rahoituksesta vuoden 2011 loppuun asti. Asiakasliittymän ylläpitovaiheen rahoitusmalli valmistuu kehittämisvaiheen osana ja siitä tiedotetaan erikseen. Projektivaiheessa palvelusta ja sen toteutuksesta vastaa Kansalliskirjasto.

Lisätietoja hankkeesta verkkosivuilta: www.kdk2011.fi


* Ilmoitus kiinnostuksesta osallistua asiakasliittymän käyttöönottoon

Tavoitteena on tässä vaiheessa kartoittaa arkisto-, kirjasto- ja museoalan eri toimijoiden halukkuus liittää aineistonsa ja palvelunsa asiakasliittymään. Asiakasliittymä tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden tarjota sisältöjään saataville verkkoon yhdessä muiden kirjastojen, arkistojen ja museoiden sisältöjen kanssa.
Asiakasliittymään on myös mahdollista yhdistää aineistoihin liittyviä sähköisiä palveluita.

Yhteisen hakupalvelun lisäksi organisaatiot voivat räätälöidä asiakasliittymästä myös omia organisaatiokohtaisia näkymiään. Näin asiakasliittymästä voidaan rakentaa organisaation aineistolle oma hakuliittymä.

Liittyminen asiakasliittymään edellyttää organisaatiolta, että aineistot ovat organisaation omassa taustajärjestelmässä, josta aineistoja ja niiden metatietoja voidaan näyttää asiakasliittymässä. Järjestelmään liittyminen edellyttää rajapintojen rakentamista asiakasliittymän ja organisaation oman järjestelmän välille.

Vastaus ei ole sitova, mutta tuloksia hyödynnetään asiakasliittymää hankittaessa. Mikäli olette kiinnostuneet hankinnasta, tulette saamaan jatkossa lisätietoa hankintaprosessista.


Vastaukset pyydetään antamaan e-lomakkeella osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16612/lomake.html


Lisätietoja:

Kristiina Hormia-Poutanen
johtaja, Kansalliskirjasto,
puh. (09) 191 44118, GSM 050 552 3056
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ari Rouvari
asiakasliittymähankkeen projektipäällikkö, Kansalliskirjasto puh. (09) 191 44126, 050-4012687 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tapani Sainio
suunnittelija, Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke puh. 044 0793156, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.