KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Olennainen osa asiakasliittymän hankintaa on tarjouskilpailussa valitun järjestelmän pilotointi. Pilotoinnissa testataan rajapintojen rakentamista eri kirjasto-, museo- ja arkistojärjestelmiin, metatietojen haravointia taustajärjestelmistä ja monihakujen toimivuutta. Lisäksi testataan hakujen tekemistä, hakutulosten järjestämistä ja esittämistä sekä palveluiden integrointia. Myös järjestelmän ja käyttöliittymän käytettävyystestaukset kuuluvat pilotointivaiheeseen

Asiakasliittymän piloteiksi on valittu seuraavat organisaatiot:

Kansalliskirjasto
Kansallisarkisto
Lusto / Kantapuu
Jyväskylän yliopiston kirjasto
Museovirasto
Tuusulan museon taidemuseo-osasto ja Valtion taidemuseo Muusa-palvelu
Helsingin kaupunginkirjasto
Turun maakuntakirjasto