KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) oli opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2008–2017 toteutettu hanke, jossa kehitettiin ratkaisuja digitaalisten kulttuuriperintö- ja kirjastotietovarantojen tehokkaaseen ja laadukkaaseen luomiseen, hallintaan, jakeluun ja pitkäaikaissäilytykseen. KDK-hanke on ollut kulttuuriperintöorganisaatioiden mittavin yhteistyöhanke Suomessa. Hanke on sekä tiivistänyt kirjasto-, arkisto- ja museosektorien välistä yhteistyötä että johtanut kunkin sektorin sisäiseen koordinaatioon, tarpeiden priorisointiin ja päällekkäisyyksien vähentämiseen.

Lue uutinen kokonaisuudessaan.