KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

 

EU-komissio on käynnistänyt Europeanaa koskevan julkisen kuulemisen verkossa. Kuulemisen tarkoituksena on kerätä tietoa Europeanan roolista kulttuuriperintöaineistojen digitaaliseen saatavuuteen, näkyvyyteen ja käyttöön liittyen. Kuulemisen tuloksia hyödynnetään Europeanan arvioinnissa sekä palvelun tulevan kehittämisen tukena.

 

Vastauksia toivotaan kaikilta digitaalisesta kulttuuriperinnöstä kiinnostuneilta tai sen parissa työskenteleviltä organisaatioilta ja kansalaisilta. Suomenkieliseen kyselyyn voi vastata täällä. Vastausaikaa on 14.1.2018 saakka.

 

Komissio julkaisee kyselyn tulokset pian kuulemisajankohdan päättymisen jälkeen. Tulosten valmistumista voi seurata verkossa.

 

Europeana on Euroopan digitaalinen kulttuuriperintöportaali, joka tarjoaa pääsyn yli 3700 eurooppalaisen kirjaston, arkiston, museon, gallerian ja audiovisuaalisen alan kokoelmiin. Portaalin palveluita voivat hyödyntää niin kansalaiset kuin kulttuuriperintöorganisaatiot ja muut kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet toimijatkin.

 

Lisätietoja kyselystä komission verkkosivuilla.