Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

KDK-hankkeen tietoarkkitehtuuriryhmä on laatinut selvityksen, joka tarkastelee kirjasto-, arkisto- ja museosektorin (KAM-sektorin)  tapoja luoda ja hyödyntää paikkoihin liittyvää tietoa. Selvityksessä kuvataan kirjastojen, museoiden ja arkistojen nykyiset paikkojen kuvailukäytänteet, esitellään keskeiset kansalliset ja kansainväliset paikkatieto-ontologiat ja käsitellään KAM-sektorin paikkatietoon liittyviä tarpeita. Selvityksessä esitellään myös tietoarkkitehtuuriryhmän näkemys KAM-organisaatioiden yhteisen paikkatieto-ontologian tavoitetilasta ja sen edellyttämistä jatkotoimenpiteistä.

KDK:n tietoarkkitehtuuriryhmän paikkatietoselvitys