KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hanke päättyy tämän vuoden lopussa. Hankkeen piirissä kehitetyt palvelut (Finna ja PAS) kuitenkin jatkuvat, vaikka hanke itsessään on päättymässä.

KDK-hankkeelle tehdään ulkoinen arviointi, jossa selvitetään hankkeen vaikuttavuutta suhteessa tavoitteisiin ja kartoitetaan toimijoiden tarpeita hankekauden jälkeen. Arvioinnin toteuttaa Tempo Economics Oy opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Osana arviointia toteutetaan hankkeen sidosryhmille sähköinen kysely hankkeen tavoitteista, toiminnasta, tuloksista ja vaikutuksista. Kyselyyn voi vastata osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1337175&SID=984980a1-fee0-4864-a79a-1f4bb5f49aae&dy=1488765981 15.8 mennessä.