KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Neljäs ENUMERATE-tutkimus on käynnistynyt. Tutkimus on jatkoa vuosien 2012, 2013 ja 2015 tutkimuksille. Siinä kerätään tietoja Euroopan kulttuuriperintöaineistojen digitoinnin tilanteesta, digitaalisten aineistojen kustannuksista, saatavuudesta ja pitkäaikaissäilytyksestä.

Tutkimus kohdistuu kaikkiin eurooppalaisiin kulttuuriperintöorganisaatioihin, ei ainoastaan niihin jotka tuottavat aineistoa Europeanaan.

Kysely on englanninkielinen ja siinä on 37 kysymystä. Kyselyn voi täyttää 15.6.2017 mennessä osoitteessa:

https://nl.surveymonkey.com/r/enumerate_core_survey_4_ENGLISH .