KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

KDK:n PAS-palvelu on julkaissut laaturaportin vuodelta 2016. Raportissa keskitytään erityisesti PAS-palvelun ylläpitoon vuoden 2016 aikana, jonka päätavoitteet ovat
päätavoitteet ovat:

  • varmistaa säilytyksessä olevien säilytyspakettien eheys ja saatavuus
  • valvoa palvelun toimivuutta ja
  • tukea organisaatioita PAS-palvelun hyödyntämisessä (mm. vastaanotossa havaittujen virheellisten tai puutteellisten siirtopakettien korjaamisessa).

Raportti sisältää muun muassa aineistokertymän vuodelta 2016, yhteenvedon PAS-palvelun valvonnasta ja säilytyksessä olevaan aineistoon kohdistuneet laatupoikkeamat vuonna 2016.

KDK:n PAS-palvelu kuvataan tarkemmin pitkäaikaissäilytys-osiossa.