KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Juha Lehtonen, pitkäaikaissäilytyksen erityisasiantuntija CSC:ltä, on nimitetty METS-standardin toimitusneuvostoon. METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) on erityisesti pitkäaikaisäilytykseen siirrettävien aineistojen paketointiin kehitetty standardi, jota myös KDK:n PAS-palvelussa hyödynnetään. CSC:llä Juha vastaa erityisesti PAS-palvelun määrityksistä, joihin METS-standardi oleellisena osana kuuluu.
 
METS-standardin toimitusneuvosto on kansainvälinen joukko pitkäaikaissäilytyksen asiantuntijoita, joka on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään METS-standardia, siihen liittyviä skeemoja ja dokumentaatiota. Toimitusneuvoston jäsenet edustavat merkittäviä pitkäaikaissäilytyksestä vastaavia organisaatioita.
 
Juha on menestyksekkäästi kontribuoinut METS-standardiin jo ennen jäsenyyttään toimitusneuvostossa, erityisesti liittyen KDK:n tarpeisiin. "Hienoa, että Suomen kansallinen näkemys METS-standardin kehittämisessä saadaan vieläkin näkyvimmin esille, ja erityisesti huomioiden kulttuuriperintöaineistojen lisäksi myös tutkimusaineistojen tarpeet", toteaa Juha Lehtonen.