Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Työkalu aineistojen paketointiin pitkäaikaissäilytystä (PAS) varten on julkaistu. Paketointikomponentin avulla yksinkertaistetaan pitkäaikaissäilytykseen siirrettävän digitaalisen aineiston ja siihen liittyvien metatietojen paketointia PAS-määritysten mukaisiksi siirtopaketeiksi. Paketointikomponentin ensimmäinen versio on saatavilla GitHubissa.

Komponenttia voivat halutessaan hyödyntää kaikki tahot, joilla on tarpeita paketoida aineistojaan METS-standardin mukaisiksi tietopaketeiksi. Komponenttia voivat hyödyntää myös kaupalliset toimijat lisenssiehtojen mukaisesti. Käytännössä paketointikomponentti on python-ohjelmakirjasto, jolla voidaan tuottaa PAS-määritysten mukainen siirtopaketti. Komponentti tuottaa parametrien avulla vaadittavat metatiedot METS-dokumenttiin, automatisoi teknisen metatiedon tuottamisen, muodostaa rakennekartan, allekirjoittaa siirtopaketin digitaalisesti ja paketoi siirtopaketin. Paketointikomponentti vastaa sekä KDK- että ATT –hankkeiden pitkäaikaissäilytyksen tarpeisiin.