KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

KDK:n pitkäaikaissäilytyksen määrityksistä on julkaistu uudet versiot:
1)    Aineistojen ja niiden metatietojen paketointi pitkäaikaissäilytykseen v1.6.0, joka määrittää miten aineistoja siirretään KDK:n PAS-palveluun ja millaisia metatietoja aineiston tulee sisältää.
2)    Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot v1.5.0, joka kuvaa KDK:n PAS-palvelussa säilytettävien aineistoille hyväksyttävät tiedostomuodot. Siirtokelpoiset aineistot migroidaan PAS-palvelussa säiltyskelpoisiin.
3)    PAS-palvelun rajapinnat v1.0.1, joka määrittää ensimmäisen version KDK:n PAS-palvelun koneluettavasta rajapinnasta. Rajapintaa voivat hyödyntää PAS-palveluun aineistoja siirtäneet organisaatiot.