KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

KDK:ssa kartoitetaan mitä digitaalisten objektien tunnistejärjestelmiä KDK:n hyödyntävissä organisaatioissa on käytössä tai mitä aiotaan käyttää. Selvitystyön tuloksia hyödynnetään yhteisten käytäntöjen muodostamiseksi, jotta voidaan varmistaa digitaalisessa muodossa olevan aineiston saavutettavuus taustajärjestelmistä myös järjestelmämuutosten jälkeen. Tarpeen mukaan selvityksen tulosten pohjalta laaditaan myös suosituksia tunnistejärjestelmien käyttämisestä taustajärjestelmissä. Kysely ei kata perinteisiä tunnistejärjestelmiä (ISBN, ISSN, jne).

Toivomme vastauksianne kyselyyn 4.11.2016 mennessä.