KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Euroopan unionin komissio antoi kulttuuriaineistojen digitointia, sähköistä saatavuutta ja digitaalista säilytystä koskevan suosituksensa (2011/711/EU) lokakuussa 2011. Suosituksen toteutumisesta on julkaistu toinen raportti, joka kattaa vuodet 2013-2015.

Raportin mukaan jäsenmaat pitävät komission suositusta hyödyllisenä välineenä kansallisten linjausten ja toimenpiteiden toteutuksessa. Raportti tarjoaa aikaisempaa selvemmän kuvan kulttuuriaineistojen digitoinnin tilanteesta jäsenvaltioissa. Miltei kaikissa jäsenvaltioissa kulttuuriaineistojen digitointi on tarkastelujaksolla edennyt ja muuttunut suunnitelmallisemmaksi. Uusia aloitteita, hankkeita ja tapahtumia avoimen datan hyödyntämisestä on tehty kasvavassa määrin. Haasteena on systemaattinen kehitystyö koko Euroopan tasolla.

Raportti luettavissa täällä.