KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Käyttöoikeuksiin liittyvien metatietojen puutteellisuus on yksi suurimpia ongelmia, kun arkistojen, kirjastojen, museoiden ja tieteen aineistoja avataan, arkistoidaan ja annetaan käyttöön. Kevään 2016 aikana laaja ryhmä asiantuntijoita Kansallinen digitaalinen kirjasto - ja Avoin tiede ja tutkimus -hankkeiden piiristä on kartoittanut oikeuksiin liittyvien metatietojen tilannetta sekä laatinut ehdotuksia siitä, mihin tulisi pyrkiä ja miten edetä.

Tieteen ja kulttuurin aineistojen oikeuksien luotettava hallinta on kaikkien etu.  Haasteita voi olla kaikilla tasoilla: eri toimijoiden tarpeet ja käytännöt voivat olla hyvinkin erilaisia, tiedot ja sopimukset puutteellisia tai formaatit ja tietojärjestelmät eivät tue tämän päivän tarpeita. Kehitys on myös nopeaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Siksi on tärkeää sopia yhteisistä linjauksista, tavoitteista joihin voimme yhdessä pyrkiä paremman yhteentoimivuuden ja käytettävyyden saavuttamiseksi. Yhteiset linjaukset ovat erityisen tärkeitä laajasti eri toimijoiden aineistoja yhteen kokoavien palveluiden, kuten Finnan, näkökulmasta: ilman laajaa yhteentoimivuutta esimerkiksi käyttöoikeustietoihin perustuvia, käyttäjille hyödyllisiä ominaisuuksia on vaikea toteuttaa palveluihin.

Toivomme nyt kommentteja työryhmän laatimaan Oikeuksien hallintaan liityvät metatiedot -selvityksen versioon 0.9. Pyydämme kiinnittämään huomiota myös erityisesti liitteisiin 1 ja 3, joissa on selkeitä ehdotuksia siitä miten saatavuutta (pääsyä aineistoon/sen saamista käyttöön), rajoitusten perusteita sekä tekijänoikeuksiin liittyviä asioita tulisi ilmaista, kun metatietoja ja aineistoja avataan, siirretään tai arkistoidaan.

 

Kommentoitavat dokumentit löytyvät vastauslomakkeen kautta tai suoraan tästä kansiosta: https://drive.google.com/folderview?id=0B0KCfwEiQbNtODBtX2VSb1lPcTg&usp=sharing

Kommentointi sulkeutuu 1.9. 2016 klo 16. Toivomme laajaa kommentointia, jonka jälkeen selvitysteksti viedään varsinaiseen hyväksymisprosessiin kummassakin hankkeessa.

Kommentteja pyydetään lomakkeella: https://www.webropolsurveys.com/S/0CF1C42E9EF7E8C3.par Vastauslomakkeessa on rajoitettu merkkien määrää. Jos haluatte kommentoida muulla tavoin, olkaa ystävällisesti yhteydessä ryhmän puheenjohtajaan, joka antaa lisätietoja ja ottaa vastaan kommentteja myös suoraan.

Jessica Parland-von Essen, puheenjohtaja,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 050 3812182