KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

 

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 31.5.2016 päätelmät Europeanan merkityksestä digitaalisessa muodossa olevan eurooppalaisen kulttuuriperinnön saatavuudelle, näkyvyydelle ja käytölle.

Päätelmien tavoitteena on saattaa kansalaisten käyttöön rajat ylittävästi mahdollisimman monipuolinen ja rikas eurooppalaisen kulttuuriperinnön tietovaranto. Pyrkimyksenä on myös, että kulttuuriperintöammattilaiset, tutkijat ja yritykset hyödyntäisivät Europeanaa aiempaa enemmän. Lisäksi päätelmien tavoitteena on lisätä kulttuuriperintöalan asiantuntijoiden yhteistyötä sekä jäsenmaiden kulttuuriperintöalan instituutioiden ja ammattilaisten vaikuttamismahdollisuuksia Europeanan strategisiin painopisteisiin ja hallinnointiin.

Tiedote ja päätelmät:

 

http://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2016/05/31-eycs-europeana-conclusions/