KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

 

Kansallinen Digitaalinen Kirjasto (KDK) -hankkeen tietoarkkitehtuuriryhmä on laatinut selvityksen, jossa on tarkasteltu nimitietopalvelun toteuttamisen edellytyksenä olevia yhteistä sopimista edellyttäviä kysymyksiä ja valmiutta aineistoihin liittyvien toimijoiden yhdenmukaiseen kuvailuun. Tietovarantona nimitietopalvelu sisältäisi toimijoiden erilaiset nimimuodot, kattavat kuvailutiedot, toimijoihin liittyvät suhteet sekä näille annetut pysyvät tunnukset.

Nimitietopalvelu tehostaisi KAM-sektoreiden kuvailuprosessia ja lisäisi näin tuottavuutta. Palvelu edistäisi myös julkisen sektorin yhteentoimivuutta vähentämällä päällekkäistä työtä toimijoiden metatietojen tuottamisessa. Nimitietopalvelu mahdollistaisi sen, että organisaatioiden ei tarvitse kuvailla kunkin erikseen samoja toimijoita, vaan kukin toimija kuvaillaan kertaalleen yhteisessä palvellussa, jota kaikki hyödyntävät ja johon voidaan poimia nimitietoja myös ulkoisista järjestelmistä. Selvityksessä on tarkasteltu myös lainsäädännön asettamia reunaehtoja ja miten nimitietopalvelua koskevaa lainsäädäntöä tulisi kehittää.

Nimitietopalveluselvitys 1.0 (pdf)