KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 


KDK:n pitkäaikaissäilytyksen määrityksistä on julkaistu uudet versiot:
1)    Aineistojen ja niiden metatietojen paketointi pitkäaikaissäilytykseen v1.5.0, joka määrittää miten aineistoja siirretään KDK:n PAS-palveluun ja millaisia metatietoja aineiston tulee sisältää.
2)    Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot v1.4.0, joka kuvaa KDK:n PAS-palvelussa säilytettävien aineistoille hyväksyttävät tiedostomuodot. Siirtokelpoiset aineistot migroidaan PAS-palvelussa säiltyskelpoisiin.
3)    PAS-palvelun rajapinnat v1.0.0, joka määrittää ensimmäisen version KDK:n PAS-palvelun koneluettavasta rajapinnasta. Rajapintaa voivat hyödyntää PAS-palveluun aineistoja siirtäneet organisaatiot.
 
Määritysten uudistettu kolmitasoinen versionumerointi kuvaa minkä tasoisia muutoksia määritykseen on tehty. Jos ensimmäinen numero päivittyy, se tarkoittaa merkittäviä muutoksia myös hyödyntävien organisaatioiden, PAS-palveluun integroituihin järjestelmiin. Keskimmäisen numeron kasvu kuvaa tilanteita, joissa muutoksilla voi olla vaikutuksia organisaatioiden järjestelmiin. Kolmannen numeron muutos kuvaa tilanteita, joissa määrityksiin on tehty vähäisempiä korjauksia tai täsmennyksiä. Tällaisia voivat olla vaikkapa määrityksissä olevien esimerkkien täydentäminen.

Samalla määritysten ylläpidossa on siirrytty vuosittaiseen sykliin, jossa keväisin kerätään muutosehdotuksia ja syksyisin nämä ehdotukset käydään lävitse yhdessä KDK:ssa mukana olevien organisaatioiden kanssa. Läpikäynnin tuloksena syntyneet uudet versiot hyväksytään KDK:n hallinnossa ennen niiden julkaisua. Täten varmistetaan organisaatioiden vaikutusmahdollisuudet määrityksiin.

KDK:n PAS-palvelu tarjoaa KDK:ssa mukana oleville organisaatiolle tukea näiden määritysten hyödyntämisessä.