KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Finnan käyttö on kasvanut tasaisesti palvelun julkistamisen jälkeen. Tyypillinen käyttäjä tulee Finnaan etsimään tiettyä tietoa tai aineistoa – ja useimmiten myös löytää etsimänsä. Näin kertoo Finnan käyttötilastoja sekä käyttäjäkyselyn tuloksia yhdistelevä raportti.

Käyttäjät ovat löytäneet Finnan hyvin ja ovat siihen melko tyytyväisiä. Kansallinen näkymä Finna.fi keräsi vuoden 2014 aikana 750 000 käyntiä 174 eri maasta, päivittäisiä kävijöitä oli keskimäärin 2000. Käyttäjistä 82 % tuli kansalliseen näkymään hakukoneen kautta.

Käyttäjäkyselyyn vastanneista 42 % ilmoitti käyttävänsä Finnaa vähintään kerran viikossa; aktiivisin käyttäjäryhmä olivat opiskelijat, joista joka toisella käyttö oli viikoittaista. Käyttäjäkyselyn vastaajat antoivat Finnalle arvosanaksi 7,9 asteikolla 9-10. Vastaajien enemmistö piti palvelua hyödyllisenä, helppokäyttöisenä ja miellyttävänä.

Syksyllä toteutettuun käyttäjäkyselyyn kertyi yli 3000 vastaajaa. Tilastojen analyysista vastasi User Point Oy. Koosteet kyselyn tuloksista on julkaistu Finna-wikissä.